STRONA GŁÓWNA Carolina Medical Center
Carolina Medical Center

 

ANATOMIA

PRZYCZYNY

OBJAWY

ROZPOZNANIE CHOROBY

LECZENIE

 

 

ANATOMIA

. I promień stopy: składa się z dwóch paliczków tworzących palucha, jednej kości śródstopia oraz dwóch trzeszczek u podstawy I kości śródstopia (czyli małych kosteczek pełniących funkcję podobną do rzepki w kolanie). W prawidłowej stopie wszystkie kości ustawione są w jednej osi, co umożliwia sprawne przenoszenie obciążeń.


. Mięśnie: mięśnie poruszające paluchem można podzielić na dwie grupy: są to mięśnie długie i mięśnie krótkie stopy. Mięśnie długie biorą udział w ruchu palucha i przodostopia w trakcie chodu. Mięśnie krótkie natomiast pełnią funkcję stabilizatorów, zapewniając prawidłowe ustawienie palucha, jak i całego przodostopia. Do najważniejszych mięśni długich zaliczamy: zginacz długi palucha oraz prostownik długi palucha, zaś do mięśni krótkich: zginacz krótki palucha, prostownik krótki palucha, odwodziciel palucha, głowę poprzeczną i głowę skośną przywodziciela palucha.


. Więzadła - są to struktury, które stabilizują stawy i chronią przed patologicznymi, nadmiernymi ruchami w stawie. W stawie śródstopno -palcowym I są to: więzadła poboczne stawu MTP I, więzadło międzytrzeszczkowe.

 


Carolina Medical Center
(c) 2008 I klinika ortopedii i medycyny sportowej
opis projektu I dla pacjentów I aktualności I paluchy koślawe I kontakt