STRONA GŁÓWNA Carolina Medical Center
Carolina Medical Center

 

OPIS PROJEKTU

CELE PROJEKTU

ZAKRES PROJEKTU

ORGANIZACJA PROJEKTU

ZESPÓŁ REALIZUJĄCY

 

Zakres projektu

Poniżej została zaprezentowana lista zagadnień, którymi zajmuje się projekt.

FAZA A Etap I

 • uzyskanie zgody Komisji Bioetyki na badania zdrowych ochotników - konieczność uzyskania zgody wynika z ustawy o zawodzie lekarza;
 • badania zdrowych ochotników;
 • badania pacjentów z deformacją palucha koślawego przed zabiegiem korekcji palucha koślawego;
 • opracowanie i implementacja algorytmów wizualizacji danych medycznych;
 • numeryczna implementacja matematycznego modelu stopy wzorcowej;
 • opracowanie wzorców deformacji palucha koślawego.

FAZA A Etap II

 • badania pacjentów z deformacją plaucha koślawego przed i po zabiegu korekcji palucha koślawego;
 • przeprowadzenie zabiegów operacyjnych korekcji palucha koślawego metodą tradycyjną;
 • opracowanie i implementacja algorytmów deformacji modeli 3D;
 • opracowania interfejsu narzędziowego deformacji;
 • numeryczna implementacja matematycznych modeli procedur: metody obliczeniowe dla modeli matematycznych.

FAZA A Etap III

 • badania pacjentów z deformacją plaucha koślawego przed i po zabiegu korekcji palucha koślawego;
 • przeprowadzenie zabiegów operacyjnych korekcji palucha koślawego metodą opracowaną w fazie I i II;
 • opracowanie i implementacja automatycznych algorytmów generowania i wyboru procedur: metody obliczeniowe automatyzujące proces tworzenia procedur na podstawie zadanej deformacji, obliczeniowe metody decyzyjne wyboru procedur;
 • optymalizacja metod obliczeniowych: optymalizacja numeryczna metod, optymalizacja kodu, optymalizacja kompilacji, testy wydajności obliczeniowej;
 • implementacja metod obliczeniowych na architektury specjalizowane: przeniesienie kodu metod obliczeniowych na wybrane specjalizowane architektury (FPGA, Cell BE, GPU), testy wydajności obliczeniowej na platformach testowych.

FAZA A Etap IV

 • badania pacjentów z deformacją palucha koślawego po zabiegu korekcji palucha koślawego - badanie satysfakcji pacjenta;
 • organizacja konferencji informujących o wynikach przeprowadzonych badań;
 • opracowanie interfejsu graficznego oraz budowa aplikacji;
 •  stworzenie interfejsu użytkownika (zbudowanie całościowej aplikacji na poszczególne architektury i systemy operacyjne, budowanie programów instalacyjnych);
 • opracowanie prototypu nieprzydatnego komercyjnie.

FAZA B

 • stworzenie dokumentacji systemowej;
 • zapewnienie ochrony znaku towarowego;
 • opracowanie instrukcji użytkownika system;
 • opracowanie podręcznika chirurga.


Carolina Medical Center
(c) 2008 I klinika ortopedii i medycyny sportowej
opis projektu I dla pacjentów I aktualności I paluchy koślawe I kontakt