STRONA GŁÓWNA Carolina Medical Center
Carolina Medical Center

 

OPIS PROJEKTU

CELE PROJEKTU

ZAKRES PROJEKTU

ORGANIZACJA PROJEKTU

ZESPÓŁ REALIZUJĄCY

 

Organizacja projektu

W realizacje projektu  zaangażowane będą następujące podmioty:

Carolina Medical Center (CMC)

 • Zarządzanie projektem;
 • Przeprowadzenie procedur medycznych
 • Prowadzenie merytoryczne w dziedzinie ortopedii

Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW (ICM)

 • Prowadzenie merytoryczne w dziedzinie matematyki i numerycznych metod obliczeniowych

Akademia Wychowania Fizycznego (AWF)

 • Wykonanie i opracowanie  badań podoskopem dynamicznym

Kancelaria Prawna Karpiński s.c

 • Obsługa prawna projektu 

"Gwiazdowski +Capital Investments  sp. z o.o." SKA

 • Prowadzenie Biura Projektu

 

Strukturę organizacyjną projektu tworzą :

 1. Komitet Sterujący
 2. Kierownik Projektu
 3. Zespół Konsultantów
 4. Zespół badawczy CMC
 5. Zespól badawczy ICM

Projekt organizacyjnie podległy jest sponsorowi projektu, który zapewnia zasoby niezbędne do realizacji projektu, zatwierdza budżet projektu i jego istotne zmiany.

Komitet Sterujący będzie odpowiadał za nadzór merytoryczny nad realizacją projektu. W jego gestii będzie zatwierdzanie wykonania kolejnych etapów projektu.
W skład Komitetu Sterującego wejdą

 1. Kierownik Projektu
 2. Prezes Zarządu Sport Medica SA
 3. Dyrektor ICM
 4. Przedstawiciele Rady Medycznej CMC
 5. Zespól Konsultantów

Zespół Konsultantów wspierać będzie swoją wiedzą i doświadczeniem zespoły badawcze CMC i ICM.

Zespoły badawcze odpowiedzialne będą za bieżącą realizacje merytoryczna projektu.
Biuro Projektu odpowiadać będzie za wdrożenie metodologii zarządzania projektem, koordynację prac administracyjnych, kontrolę kosztów, nadzór nad terminowym wykonywaniem poszczególnych etapów, rozliczanie projektu

 


Carolina Medical Center
(c) 2008 I klinika ortopedii i medycyny sportowej
opis projektu I dla pacjentów I aktualności I paluchy koślawe I kontakt