STRONA GŁÓWNA Carolina Medical Center
Carolina Medical Center

 

OPIS PROJEKTU

CELE PROJEKTU

ZAKRES PROJEKTU

ORGANIZACJA PROJEKTU

ZESPÓŁ REALIZUJĄCY

 

Cele projektu

Celem projektu pt" Modelowanie matematyczne w planowaniu zabiegów osteotomii kończyny dolnej" jest stworzenie w pełni funkcjonalnego systemu projektowania
i wspomagania zabiegów osteotomii kończyny dolnej. Ponadto integralną częścią projektu jest także opracowanie metod wykorzystania oraz zasad pracy lekarza w konkretnych sytuacjach operacyjnych. Zatem celem ostatecznym jest wdrożenie oraz operacyjne stosowanie projektowanego systemu w zabiegach medycznych.

Cele szczegółowe projektu  są następujące:

  1. Opracowanie modelu stopy zdrowej;
  2. Opracowanie matematycznych wzorców deformacji;
  3. Opracowanie  matematycznego modelu operacji;
  4. Stworzenie użytecznych interfejsów systemu dla lekarza;
  5. Opracowanie procedur postępowania zabiegowego.

Krytycznym dla projektu jest poprawne opracowanie i implementacja odpowiednich algorytmów matematycznych, od których zależeć będzie jakość planowania zabiegów korekcji. Jakość algorytmów (dokładność odwzorowania) zależeć będzie od jakości  opracowania badań diagnostycznych i poprawności przeprowadzonych zabiegów osteotomii. Z powyższego wynika,  że kluczowym czynnikiem sukcesu jest zapewnienie wysokokwalifikowanego zespołu badawczego zarówno medycznego, jak i programistycznego.

 


Carolina Medical Center
(c) 2008 I klinika ortopedii i medycyny sportowej
opis projektu I dla pacjentów I aktualności I paluchy koślawe I kontakt