STRONA GŁÓWNA Carolina Medical Center
Carolina Medical Center

 

TELEFON
(0-22) 550 22 33

MAIL
hallux@carolina.pl<< powrót

 

AKTUALNOŚCI

W chwili obecnej realizowany jest etap II, którego wynikiem ma być opracowanie modelu matematycznego poszczególnych procedur operacyjnych.


W dniu 1 lipca 2009 roku odbyło się spotkanie Komitetu Sterującego projektu badawczego pt."Porównanie wyników standardowych zabiegów osteotomii kończyny dolnej z wzorcowym modelem stopy zdrowej."

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele wszystkich ośrodków współpracujących przy realizacji projektu, którzy przedstawili swój wkład w dotychczas zrealizowane działania. Poniżej wybrane elementy z predstawionych prezentacji.

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO (wybrane elementy prezentacji)

W Centralnym Laboratorium Badawczym na Akademii Wychowania Fizycznego przebadano całą, zakwalifikowaną do projektu grupę kobiet u których nie stwierdzono patologii układu ruchu. Przeprowadzono także analizę wybranych parametrów chodu zdrowych kobiet w wieku od 36 do 65 lat., Kobiety zostały przebadane przez lekarza specjalistę z zakresu ortopedii i traumatologii.

Metoda badawcza:
- Platforma FDM Zebris pozwalająca na dynamiczny pomiar obciążenia stóp w trakcie chodu.Podstawową funkcją platformy jest rejestracja nacisku wytwarzanego na całym obszarze pomiarowym (304 cm x 56 cm) gdzie znajduje się 17024 czujników
- Czestotliwość próbkowania - 120 Hz
- Na podstawie zmierzonego przebiegu nacisku na stopy obliczone zostały parametry chodu przy wykorzystaniu firmowego program "WinFDM".

Przykładowe wyniki badań.

Wizualizacja pomiaru chodu

NZOZ CAROLINA MEDICAL CENTER (wybrane elementy prezentacji)

W ramach etapu:
- odbyło się 137 konsultacji ortopedycznych. W ich wyniku do Etapu I zakwalifikowano 100 pacjentek, 35 odrzucono, 2 zakwalifikowano do etapu II.
- grupa wiekowa 40 -60 lat(78 osób)
- grupa wiekowa 20- 40 lat(22 osoby)
- wykonano badania:
Badania MRI - 100 stóp
Badania RTG - 104 stopy
Podoskopia dynamiczna - 100 osób.
Badanie CT - 2 stopy

INTERDYSCYPLINARNE CENTRUM MODELOWANIA MATEMATYCZNEGO I KOMPUTEROWEGO (wybrane elementy prezentacji)

REPOZYTORIUM DANYCH

Przygotowanie i wdrożenie repozytorium danych przy założeniach:
  - składowania danych obrazowych, dokumentów i kart pacjenta
  - zarządzania uprawnieniami dostępu do danych (odczyt/zapis)
  - bezpiecznego (szyfrowanego) transferu danych
  - zdalnego dostępu do odczytu danych
  - zdalnego dostępu do zapisu danych z możliwością planowania czasu zapisu


Opracowanie wymagań technicznych zgodnych z założeniami
Opracowanie zasad bezpieczeństwa
Przygotowanie i wydzielenie zasobów pamięci masowej
Opracowanie i stworzenie aplikacji dostępowej
Wdrożenie i testy aplikacji
Zapewniona anonimowość danych
Stan bieżący
  - dane obrazowe pacjentów oraz badanie podoskopem
  - dane po procesie pseudonimizacji
  - możliwość przeglądania i filtrowania zawartości repozytorium


DANE

Opracowanie i wstępna analiza danych
  - zapoznanie się z formatami i standardami przetwarzanych danych
   - CT / MR / RTG / podoskopia
   - stworzenie numerycznych procedur odczytu danych w standardzie DICOM
   - opracowanie charakterystyki niestandardowego formatu danych podoskopowych
   i stworzenie numerycznych procedur odczytu


WIZUALIZACJA

Wizualizacja i analiza danych obrazowych
   - Stworzenie lub przystosowanie narzędzi umożliwiających wizualizację
   danych obrazowych
   - CT / MRI - dane 3D
   - RTG - dane 2D
   - Podoskop - dane 3D (2D+czas)


Wizualizacja - rezonans magnetyczny
Wizualizacja - tomografia komputerowa
Wizualizacja - 3 D

MODEL MATEMATYCZNY STOPY ZDROWEJ

Wejściowe dane obrazowe MRI
Założenia
  - możliwość generalnego sklasyfikowania zadanej stopy
  - matematyczny sposób opisu stopy - cechy
   - klasyfikacja w oparciu o zbiór cech
Realizacja
   - punkty charakterystyczne
   - automatyczne metody znajdowania punktów charakterystycznych
   - automatyczne metody wyliczenia cech
   - automatyczne metody klasyfikacji


 


Carolina Medical Center
(c) 2008 I klinika ortopedii i medycyny sportowej
opis projektu I dla pacjentów I aktualności I paluchy koślawe I kontakt